Schizofrenní poruchy

Termín schizofrenie pochází z řečtiny a jeho doslovný význam je "rozštěp mysli". Do podvědomí lidí se v roce 1911 dostal díky zavedení jeho významu do praxe švýcarským psychiatrem Eugenem Bleulerem. Zcela první zprávy o výskytu schizofrenie jsou již z období 2000 let před naším letopočtem. Odborně a mnohem podrobněji se o onemocnění začali zajímat vědci na konci 19. století.

Ve společnosti je obecně rozšířeno přesvědčení, že člověk nemocný schizofrenií trpí "rozdvojením osobnosti". Toto přesvědčení je však mylné, jedná se o rozštěp mezi osobností, myšlením a vnímáním, nikoli o více různých osobností působících v jednom těle.

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění, které je charakteristické poruchami myšlení, jednání, emocí, vnímání reality, ale i motoriky, pozornosti a paměti. Provází ji úzkost, bludy a halucinace. Člověk nemocný schizofrenií ztrácí kontakt s realitou, slyší, vidí nebo cítí věci, které neexistují, a následkem toho se chová nepřiměřeně. Schizofrenie ve velké míře ovlivňuje prožívání a jednání člověka, je omezením v jeho přizpůsobování se společenským podmínkám, při pracovní zátěži a negativně ovlivňuje jeho celý život.

Schizofrenie se řadí mezi psychotické poruchy, tzv. psychózy. Psychózy jsou časté u mnoha psychických onemocnění. Člověk, který trpí psychotickou poruchou, se nedokáže orientovat v realitě. Věci, které si myslí nebo je vnímá a prožívá jako skutečné, v realitě neexistují. Psychóza není jedním prožitkem, ale jedná se o celou skupinu příznaků, které jsou rozdílné. Příznaky zahrnují bludy, halucinace, slyšení hlasů. Samotná schizofrenie je psychózou, která má dlouhodobé trvání.

Schizofrenie je rozšířena po celém světě a trpí jí přibližně 1 % lidí. Výskyt onemocnění je v různých zemích světa velice podobný. Riziko choroby je u mužů a žen na stejné rovině. Nejrizikovějším obdobím, kdy se příznaky nejvíce projevují, je u mužů mezi 16. až 25. rokem života a u žen mezi 25. až 30. rokem života.

Většina schizofreniků s tímto onemocněním bojuje po celý život. Tento stav se popisuje jako chronický. Onemocnění má negativní vliv na pracovní zařazení, na vytváření vztahů a jejich trvání, proto se lidé se schizofrenií často cítí izolováni od společnosti a nejsou schopni o jejich problémech mluvit. Pouze 5 % lidí se schizofrenií se zcela vyléčí. Téměř 10 % lidí se schizofrenií podlehne příznakům choroby a spáchá sebevraždu. Schizofrenie se řadí z pohledu financí k nejdražším onemocněním a to z důvodu nákladné léčby, dlouhého trvání choroby a také tím, že mnoho lidí se schizofrenií má omezenou pracovní schopnost.