Rozdělení schizofrenie

V psychiatrii se dosud používá rozdělení schizofrenie do sedmi typů:

Paranoidní schizofrenie

Paranoidní schizofrenie se vyskytuje nejčastěji ze všech typů a to zejména ve vyšším věku života. Základní charakteristikou jsou pozitivní symptomy (klamné vjemy, falešné představy). Schizofrenie se nazývá paranoidní z důvodu přítomnosti paranoidních vjemů. Daný člověk trpí přesvědčením, že má telepatické schopnosti, že mu jsou do hlavy vkládány myšlenky někoho jiného, nebo naopak, že mu jsou myšlenky kradeny. Často se může objevit agresivita, protože daný člověk má stále pocit ohrožení a pronásledování. Léčba tohoto typu je vcelku úspěšná.

Hebefrenní schizofrenie

Hebefrenní schizofrenie se objevuje hlavně v mladém věku, kolem 20. roku života. Charakteristické je nezodpovědné chování, tendence k neplnění svých povinností, povrchní jednání. Daný člověk se chová mnohdy nepřiměřeně, často používá vulgární slova, pošklebuje se, usmívá se v situacích, kdy to není vhodné. Často hovoří o filozofických tématech, která jsou pro okolí nepochopitelná. Léčba bývá provázena komplikacemi.

Katatonní schizofrenie

Tento typ schizofrenii je v dnešní době už téměř vzácností. Hlavní projevem je porucha pohybových schopností. Daný člověk buď setrvá v jedné poloze velmi dlouho a je absolutně v nehybném stavu nebo je až nadměrně aktivní a dělá nepředvídatelné nebo opakované pohyby.

Nediferencovaná schizofrenie

Jedná se o typ schizofrenie, který není dostatečně vymezený. Zahrnuje smíšené příznaky několika typů, nelze ji však zařadit do žádného z nich.

Postschizofrenní deprese

Objevuje se do 12. měsíců od odeznění schizofrenní ataky. Projevuje se depresivními a úzkostnými stavy. V tomto období je velké riziko sebevraždy.

Reziduální schizofrenie

Reziduální schizofrenie je chronickou fází onemocnění, při níž dochází k několika atakám. Typická je přítomnost negativních symptomů (snížená motivace, sociální odloučení, celkové zpomalení myšlení a řeči). Léčba není příliš úspěšná.

Simplexní schizofrenie

Tento typ schizofrenie není příliš častý, může se projevovat už kolem 15. roku života. Hlavními projevy jsou negativní symptomy, které se objevují bez předchozích příznaků. Daný člověk se uzavírá do vlastního světa, zvyšuje se citová plochost, nezájem o dění kolem jeho osoby.

Poruchy související se schizofrenií

Schizotypní porucha

Schizotypní porucha se vyskytuje asi u 3 % lidí. V některých fázích se můžou objevit projevy falešných představ či klamných vjemů, ale porucha má blízko spíše k poruše osobnosti. Schizotypní člověk vykazuje zvláštní chování, kterému jeho okolí nerozumí, od společnosti se spíše izoluje. Někdy trpí přesvědčením, že je jinou osobou a že věci, které ho obklopují, neexistují.

Schizoafektivní poruchy

Onemocnění s poměrně častým výskytem, při kterém se projevují jak symptomy schizofrenie, tak i deprese nebo mánie. V případě deprese se objevuje zejména úzkost, nízké sebehodnocení, ztráta zájmu. U mánie má člověk až povznesenou náladu, vysoké sebehodnocení, někdy projevy agresivity.

Trvalé duševní poruchy s bludy

Základní charakteristikou jsou bludy, tedy falešné představy o skutečnosti V případě, že se člověk nachází mimo tyto představy, může zcela normálně probíhat jeho běžný život. Bludy zahrnují pocit pronásledování, podvádění, obtěžování.

Akutní a přechodné psychotické poruchy

Jedná se o poruchy s dočasným trváním. Onemocnění je způsobeno nadměrným stresem a projevy jsou podobné jako u paranoidní schizofrenie.

Indukovaná porucha s bludy

U této poruchy se jedná vždy o dva jedince, kteří jsou v nějakém vztahu. Jeden je výrazně dominantní a druhý je na něm závislý. Dominantní člověk trpí falešnými představami a druhého přesvědčí, že jsou skutečné. V případě, že dojde k oddělení těchto dvou jedinců, ten závislý se uzdraví bez jakékoliv léčby.