Průběh schizofrenie

Průběh schizofrenie je individuální, u každého člověka jiný. Onemocnění probíhá v podobě akutních atak, kdy se projevuje nejvíce příznaků. Ataka je prvním projevem, který se může objevit náhle, většinou je však vývoj onemocnění postupný. Akutnímu stavu schizofrenie předcházejí tzv. prodromální příznaky (úzkost, deprese, uzavřenost, vztahovačnost, nesoustředěnost, netypické chování, pocity cizosti). Pro schizofrenii jsou typické opakované ataky neboli epizody. Epizody často vznikají nadměrným stresem. Každou další epizodou se zhoršuje prognóza. Mezi atakami jsou období, kdy jsou projevy minimální nebo nejsou žádné. Projevy se postupně tak zhoršují, že dochází k chronicitě onemocnění.

První projevy schizofrenie se objevují většinou mezi 16. až 30. rokem života, ale není vyloučeno, že se můžou objevit dříve nebo později.

Onemocnění může po několik atakách odeznít a přibližně třetina lidí se navrátí k normálnímu životu. U další třetiny lidí dochází k opakovaným epizodám, které se střídají s obdobím s minimálními příznaky. Schizofrenie tak ovlivňuje jejich fungování v reálném životě. U poslední třetiny lidí se příznaky projevují stále častěji, v důsledku onemocnění nejsou schopni se o sebe postarat, často jsou odkázání na pomoc blízkých nebo zdravotnického zařízení. Tento akutní stav se však neobjevuje od počátku onemocnění. Velký vliv má např. dobře fungující rodina, míra vyrovnání se člověka a jeho rodiny s onemocněním, včasná a dobře vedená léčba.

Schizofrenie je závažná nejen svými příznaky, ale má vliv i na průměrnou délku života lidí s onemocněním. Délka života je o 20% nižší než u zdravých lidí. Průměrná délka života u mužů se schizofrenií je kolem 57 let a u žen 65 let. Zdraví muži se dožívají v průměru 72 let a ženy 80 let. Předpokládá se, že hlavním důvodem tak velkého rozdílu, je velké množství sebevražd, které jsou příčinou úmrtí u 10 – 15 % lidí se schizofrenií. U zdravých lidí je sebevražda příčinou úmrtí v méně než 1 %. Dalšími důvody jsou choroby srdce, které se u lidí se schizofrenií objevují až dvakrát častěji než u zdravých lidí. Dále také nezdravý životní styl. Mnoho lidí se schizofrenií zahání úzkostné stavy kouřením, alkoholem nebo drogami a vzhledem k jejich celkové pasivitě málo sportují.

Schizofrenie tvoří 25 % psychiatrických hospitalizací a 50% přijetí do psychiatrických zařízení za rok. Často vede k trvalé invaliditě, kdy méně než 10% lidí se schizofrenií pracuje na plný úvazek a žije zcela samostatně. Na celém světě patří schizofrenie mezi 10 nejvýznamnějších příčin úplné invalidity.