Podezření na schizofrenii

Podezřením na schizofrenii se rozumí, že člověk vnímá změny ve svém chování, v náladě, v pohledu na věci, které ho obklopují nebo na situace, které se v jeho blízkosti odehrávají. Člověk vnímá určité příznaky typické pro schizofrenii. V takovém případě je nutné vyhledat co nejdříve odbornou pomoc. Schizofrenie je závažné onemocnění a bez léčby není možné uzdravení ani zlepšení psychického stavu.

Pokud člověk cítí, že jeho psychický stav není zcela v pořádku, má možnost navštívit svého ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař může doporučit neurologické vyšetření u specialisty. Mnohdy totiž psychická nerovnováha člověka upozorňuje na hlavní problém, kterým může být nějaké fyzické onemocnění. V případě, že se fyzické onemocnění vyloučí, je nutné přistoupit k návštěvě dalších odborníků.

Psycholog ve své praxi pracuje s případy, kdy jde o lehké psychické problémy. Na sezení s psychologem je třeba se objednat. Placené i bezplatné služby psychologických poraden je možno využít v každém větším městě. V případě, že je stav člověka závažný je nutné navštívit psychiatra.

Psychiatrické ambulance jsou dostupné v každém městě a to i v nemocnicích a psychiatrických léčebnách. Adresář a telefonní kontakty na psychiatrické ambulance jsou k dispozici v tištěné podobě i na internetu v telefonním seznamu. K návštěvě se lze objednat bez doporučení ošetřujícího lékaře. Vždy je dobré objednat se telefonicky a předem informovat psychiatra o obtížích. Psychiatr však musí přijmout pacienta i bez objednání.

Pro případy, kdy je psychický stav člověka akutní, existují krizová centra, kde má člověk možnost svěřit své problémy do rukou lékaře, který vede průběh léčby nebo umístění přímo v zařízení. Dále jsou dostupné linky důvěry, kam se člověk může obrátit kdykoli a s čímkoli. Některé linky důvěry fungují neustále, takže kdykoli má člověk problém, má možnost ho probrat ihned, anonymně a jsou mu poskytnuty rady odborníků. Poradny na internetu dávají člověku možnost dozvědět se více o problematice, která ho zajímá, ať už se týká jeho vlastní osoby nebo někoho v jeho okolí. U mimořádných situací, které ohrožují člověka, jako je ubližování sebe sama nebo snaha spáchat sebevraždu, je jedinou možností pomoci rychlá záchranná služba.

Pokud se podezření na schizofrenii potvrdí, není to velká zátěž jen pro daného člověka, ale pro celou jeho rodinu. Pro všechny zúčastněné není lehké ihned přijmout vše, co toto onemocnění přináší. Na počátku diagnózu odmítají a tím dochází k pozdnímu zahájení léčby. Dále dochází k přijetí onemocnění a ze strany rodiny je snaha najít příčinu, kterou často hledají v sobě. Poté až nadměrně usilují o uzdravení svého blízkého. Toto úsilí však postupně opadne, protože nevidí výsledky, které očekávají. Až na konci tohoto procesu přijmou onemocnění takové, jaké ve skutečnosti je, v té chvíli dochází k dobré spolupráci mezi rodinou, člověkem se schizofrenií, odborníky a je nastaven plán léčby.