Prevence schizofrenie

V rámci prevence opětovného propuknutí příznaků schizofrenie je zásadní, aby byl mezi člověkem se schizofrenií a lékařem navázán spolupracující a důvěrný vztah. Velmi důležité je po dobu, kdy se příznaky již neprojevují, užívat nadále léky předepsané lékařem. Doba užívání léků je u každého člověka jiná. Mnohdy je nutné užívat léky po celý život, v lepším případě alespoň 1 - 2 roky.

Během období bez příznaků se musí kontrolovat, zda se nevyskytují problémy, které můžou předcházet nástupu příznaků schizofrenie (podrážděné chování, neklidný spánek, úzkostné stavy). Tyto problémy se můžou vyskytovat i u zdravého člověka a nemusí znamenat závažný stav. V případě člověka s diagnózou schizofrenie jsou tyto problémy varováním před opětovným propuknutím příznaků a je důležité je včas zachytit.

Jakmile člověk se schizofrenií žije mimo psychiatrickou léčebnu a funguje ve společnosti, existuje nebezpečí vnějších negativních vlivů. Člověk se dostává do situací (závažné rozhodnutí, úmrtí v rodině, změna místa bydliště), při kterých se dostává do stresu. Je nutné se naučit tyto situace zvládat a stres snížit na nejnižší možnou úroveň za pomoci rodiny a lékaře.

Velkou roli v procesu začleňování do běžného života hraje rodina. Je důležité, aby se rodinní příslušnici podíleli na léčebném procesu a společně se svým blízkým docházeli na pravidelné návštěvy psychiatra. Psychiatr je povinen poskytnout co nejvíce informací o jednotlivých krocích léčby tak, aby tomu rodina i jejich blízký porozuměli. Všechny strany musí být v tomto procesu vytrvalé, protože léčba může být efektivní jen v případě, že je soustavná a dlouhodobá.

Pro život člověka se schizofrenií a jeho rodinu je celá situace velmi obtížná. Člověk se musí vyrovnat se svým onemocněním a rodina s tím, že se jejich život zásadně změní. Daný člověk potřebuje neustálou podporu a povzbuzení při každodenních činnostech (práce, případně studium, zájmové aktivity, kontakt s lidmi, péče o vlastní osobu, společenské chování). Rodina se musí vyhýbat kritice, i když s mnohými názory nebude souhlasit. Jejich blízký potřebuje spíše pochvalu za věci, které se mu povedly. Tím také přispívají k úspěšnému vývoji léčby.